Welsh Bagpipes - Pibau Cymreig

Gafin Morgan & Antwn Owen Hicks

Priodasau, Performiadau, Gorymdeithion a Gweithdai

Weddings, Performances, Parades and Workshops

We specialise in Welsh bagpipe music for all occasions and performances. Bookings can be made for a solo piper or a duo (two pipes or pipe and side drum), depending on your event and budget.

Newyddion - News

Rydym ni'n cynnal gweithdy/sesiwn pibyddio misol yn y Canolfan Soar, Merthyr Tudful ar yr ail ddydd Sadwrn pob mis. Mae'r sesiynau yn dechrau am 10.30yb tan 12.30yp ac yn costio £3.00 yn unig. Os yr ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth, gallwch ebostio ni, cyfeiriad ar y tudalen 'contact'. Os ydych chi'n meddwl am ddod, gadewch i ni wybod o flaen llaw os gwelwch yn dda.

Hefyd, rydym yn gweithio ar lyfr newydd o dros gant o alawon Cymreig i'r pibau. Gobeithio bydd e'n barod erbyn Mawrth y 1af 2015.

We hold monthly piping workshops/sessions at the Soar Centre in Merthyr Tydfil on the second Saturday of each month. The sessions start at 10.30am and finish at 12.30pm and cost just £3.00. If you'd like more information, you can contact us using the email address on our 'Contact' page. If you are thinking of coming, please let us know beforehand.

We're also working on a new book of over 100 Welsh tunes for the pipes. Hopefully it'll be ready by March 1st 2015.