Welsh Bagpipes - Pibau Cymreig

Gafin Morgan & Antwn Owen Hicks

Priodasau, Performiadau, Gorymdeithion a Gweithdai

Weddings, Performances, Parades and Workshops

We specialise in Welsh bagpipe music for all occasions and performances. Bookings can be made for a solo piper or a duo (two pipes or pipe and side drum), depending on your event and budget.

Newyddion - News

Rydym yn bwriadu dechrau rhaglen newydd o sesiynau pibyddio ym Merthyr Tudful a Chaerdydd eleni - gwyliwch y lle 'ma am fanylion pellach. Hefyd, rydym yn gweithio ar lyfr newydd o 101 alaw Cymreig i'r pibau. Gobeithio bydd e'n barod erbyn Mawrth y 1af.

We are intending to begin a new programme of piping sessions in Merthyr Tydfil and Cardiff this year - watch this space for further details. Also, we're working on a new book of 101 Welsh tunes for the pipes. Hopefully it'll be ready by March 1st.